تبلیغات
زنده یاد سردار حاج حمید قبادی - هم مرز با اتش + شهید جمشید سلیمانی

زنده یاد سردار حاج حمید قبادی
 
نیروهای اطلاعات برای شروع کارشناسایی در چند گروه و دستۀ سازماندهی شدند. حاج کردی، رحیم دلفان، عباس چاچ، جمشید سلیمانی، مهدی کمری، محمدعلی بیرانوند، خسرو راجی، باباخانی، باقر پورحسینی، نوشادی، سید حشمت نازاری، اسماعیل سپهوند، سلطانمراد کولیوند، سید کمال هاشمی و خودم. از آنجا که منطقۀ مورد نظر چند بار بین نیروهای ما و عراقیها دست به دست شده بود، میادین مین به شکل نامنظمی در منطقه وجود  لطفا به لینک زیر مراجعه کنید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 تیر 1394 توسط عارف قبادی