تبلیغات
زنده یاد سردار حاج حمید قبادی - شعر

زنده یاد سردار حاج حمید قبادی
 
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

      سردار ســمنـاک سردل جمنم          چوی روسم زال زوردار رمنم

      و خــــدا شـــکـیـــایـــه بــالــم           ژ داخ نوین ت شــوروژ منالـم

      سـردار جنـگی پــر ژ خـیـرتم          هــم مـرد اخـلاق هــم بصیرتـم

شوءه خن مداین ار خاک دشـمن          مترس بی بــــاک هر چـوی تهــمن تن

یــکی اژ سـردارل نـامـی ایـران          مشـتـــاق و دســتـــور سیـد جـــمــاران

گیان منیات ار کف در راه اسلام          جنگ هشت ساله خـاس کــردت تــمام

مـرگت اسـان بی داخت بی حساو          تــــا روژ مــــردن فــــرامــوش نـماو

طــایــفه قـبــاد آزیــتـی کــردیــن          هــــر کــــه مرده وژ ا یـادان بــردیـن

بــنویسم ورسـر سنـگ و خــاکی          حـــمــیــــد هـــوتــــیه وژو بــــراکـــه

خــلـیــل دبــیر بـی مرد عمل بی          لغت و گفت شیرین هر چوی عسل بی

عمــری کــوتا بــی مرگی وناکام          بــاوه داخــدار کــرد دالکه بی سرسام

خـــدا کـــس نــوینی داخ بــــراله           صــافی نمــیو و حــالــه حــالــه.....

 

نجیمه اسماعیلی

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 شهریور 1393 توسط عارف قبادی