تبلیغات
زنده یاد سردار حاج حمید قبادی - البوم شماره 2 رزمندگان

زنده یاد سردار حاج حمید قبادی
 
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
زنده یاد سردار حاج حمید قبادی

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
از چپ به راست:حاج یونس ازادبخت، شهید اسدمراد بالنگ

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
ایستاده از راست:مرحوم حاج حمید قبادی و شهید محمود رضایی
نشسته از راست:مرحوم حاج خلیل قبادی

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
از راست به چپ:حاج یونس قبادی، شهید محمود رضایی، مرحوم حاج حمید قبادی،

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
مرحوم حاج حمید قبادی و حاج یونس قبادی

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
از راست به چپ:شهید علیمردان ازادبخت، حاج یونس قبادی، شهید محمود رضایی

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
مرحوم حاج حمید قبادی و امیر قبادی

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
از راست:امیر قبادی
نوشته شده در تاریخ جمعه 7 شهریور 1393 توسط عارف قبادی