تبلیغات
زنده یاد سردار حاج حمید قبادی - غزلی از جناب اقای غلامعلی رضایی در وصف زنده یاد سردار حاج حمید

زنده یاد سردار حاج حمید قبادی
 

مرحبا دارد حمید مرحبا دارد حمید          از سکان اسمان صدمرحبا دارد حمید

عاشقانه ارزوی نینوا دارد حمید             در شب حمله یدینی در حنا دارد حمید

چون عزیزان حنین صدق در صفا دارد حمید          مرحبا در مرحبا صد مرحبا دارد حمید

ای فرامین خمینی توتیای چشم او          هم اطاعت از زعیم مقتدا دارد حمید

افرین بر این عزیزی غرب ایران تا جنوب          پاسداری همنشین بهر خدا دارد حمید

تیر ترکش در بدن دارد مرد اهنین          همچه کوهی عزم اندر جبهه ها دارد حمید

ای وطن کو کاظمی ها یا همت های دلیر          همچو انان تیغ هندی در قفا دارد حمید

یاد چمران ان دلاور هادی رزمندگان          در شلمچه عزم راسخ چون منا دارد حمید

گر شهادت زین دین ها می برد از شهر قم          روح پاکش با شهیدان در فنا دارد حمید

شاخ شمران تا زبیداد جای پای این دلیر          سر به سر این مرز ایران اشنا دارد حمید

ای وطن ای جایگاه شیرمردان دلیر          چون دلیران احد جان را فدا دارد حمید

باب او باشد خمین، مام او باشد پریش          تکیه شان بر زات ایزد زین قفا دارد حمید

در بهشت عدل یا رب جای او اباد کن           این رضایی پیش رب دست دعا دارد حمید

غلامعلی رضایی


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 اسفند 1392 توسط عارف قبادی